מסיבת סיום בית ספרית

15-06-2018 ב תמוז התשעח - 15-06-2018 ב תמוז התשעח

פרטים כלליים