מפגש שגרירי מפתח הלב בנושא ניהול קונפליקטים

24-12-2017 ו טבת התשעח - 24-12-2017 ו טבת התשעח

פרטים כלליים